HR en IT moeten meer op elkaar afgestemd

Wim van Meerbeeck | 15 mei 20155

Wim van Meerbeeck in CXO digital magazine

De HR-wereld is ook aan hetevolueren, los van de technologischevooruitgang. “Alles wat metflex- en afstandswerken te makenheeft, is nu ook deel gewordenvan HR,” vertelt Wim Van Meerbeeck,oprichter van HRlinkIT en Talmark.Het bedrijf biedt HR-ICT-Marketing dienstenoplossingen op maat aan,zij zien zich als een architect enpartner voor HRdiensten.“Er is een duidelijke shift aan degang. Vroeger vertrokken HRsystemenvanuit een pure administratieverol, de focus lag op hetstatisch registreren en opvolgen.Nu gaat HR ook over het aantrekkenén managen van talent.Het is een heel andere dynamiek.HR-diensten zoeken ook analysemogelijkheden.Daarnaast is ermeer communicatie tussen medewerkersen HR, waar dat vroegereenrichtingsverkeer was.”

Lees het artikel.

Top