Webplatform Jobpunt Vlaanderen

dé referentie voor human resources in de publieke sector in Vlaanderen

7

Jobpunt Vlaanderen is dé referentie voor human resources in de publieke sector in Vlaanderen. Zij selecteren kandidaten voor jobs bij de Vlaamse openbare besturen en ondersteunen de Vlaamse steden en gemeenten, OCMW’s, provincies, autonome overheidsbedrijven, onderwijsinstellingen en andere Vlaamse openbare besturen bij hun HR-vragen. Op de website van Jobpunt Vlaanderen vinden kandidaten naast de vacatures ook alle info terug over werken en solliciteren bij deze besturen.

Jobpunt Vlaanderen wenste een nieuw webplatform dat voldeed aan de wensen en noden van hun doelgroepen en klanten.Enerzijds moest dit nieuwe platform gericht zijn op de nieuwe verwachtingen van werkzoekenden t.a.v. potentiële toekomstige werknemers. Anderzijds werd er ingespeeld op de nood van Vlaamse overheidsorganisaties om kostenbesparende rekrutering te doen en tevens hun eigen identiteit uit te stralen. Het vinden, verleiden en boeien van talent, is immers cruciaal om als overheid een sterke dienstverlening te kunnen aanbieden.

De klant over HRlinkIT (partner in Talmark)

"HRlinkIT is voor Jobpunt Vlaanderen een onmisbare partner bij het bepalen van en realiseren van onze IT-doelstellingen. In het kader van de realisatie van ons nieuwe webplatform hielp HRlinkIT ons eerst en vooral bij het verhelderen van de doelstellingen die wij met dit nieuwe platform wilden nastreven. HRlinkIt hielp ons eerst en vooral met het vertalen van onze doelstellingen naar ICT-mogelijkheden. Daarbij dachten zij creatief na over mogelijke oplossingen en waren zij zeer bereid om out-of-the-box te denken. Zij hielden daarbij bovendien ook rekening met leerpunten en ervaringen die we opdeden bij de lanceren van onze vorige website.Hun specialisatie in de HR-sector maakt dat zij onze specifieke HR-noden konden vertalen naar begrijpelijke IT-termen voor de webbouwers. Hun loyauteit lag daarbij evenwel steeds bij Jobpunt Vlaanderen. 

De samenwerking met HRlinkIT wordt door ons zeer positief geëvalueerd: het is een partner waar wij steeds op kunnen vertrouwen, die zeer bereikbaar, toegankelijk en loyaal is, die meedenkt vanuit de noden en mogelijkheden van de organisatie, enz. Hun HR-specialisatie maakt hun voor ons nog extra waardevol."

Link naar de webportaal
Top