Employer branding. Campaigns. Career sites.
18 juni 2020
Juist in deze tijd is inzetten op arbeidsmobiliteit een belangrijk wapen tegen oplopende werkloosheid. Hier liggen kansen op brancheniveau waar Talmark bij kan helpen.

Mobiliteitsplatformen als medicijn voor arbeidsmarkt

Het mobiliteits- platform:
Kans voor elke branche- organisatie

Door de economische gevolgen van het corona-virus is de arbeidsmarkt volop in beweging. We zien enerzijds een stijgende werkloosheid, maar aan de andere kant ook aanhoudende of juist nieuwe schaarste in specifieke sectoren. Juist in deze tijd is inzetten op arbeidsmobiliteit een belangrijk wapen tegen oplopende werkloosheid. Hier liggen kansen op brancheniveau waar Talmark bij kan helpen.

Dynamiek binnen branches

Binnen sectoren kunnen er tegengestelde bewegingen zijn. Waar bijvoorbeeld in het ene deel van de logistieke sector mensen in distributie voor de horeca worden ontslagen, is in het andere deel juist een tekort aan geschikt personeel. Denk bij het laatste bijvoorbeeld aan schaarste aan personeel in distributiecentra van supermarkten en webshops als gevolg van exploderende online shopping.

Daarom is het belangrijk dat werkzoekenden makkelijk binnen of buiten hun eigen beroepsrichting of sector aan de slag gaan én kunnen. Een arbeidsmobiliteitsplatform van een branche- of sectororganisatie kan dan hulp bieden. Een platform waar vraag en aanbod bij elkaar komen. Talmark heeft speciaal voor deze doelgroep een mobiliteitsplatform ontwikkeld samen met recruitment software specialist Carerix.

Voor werkzoekenden én voor werkgevers

Een mobiliteitsplatform biedt een breed overzicht van beschikbare banen, vakmensen en organisaties in een sector. Het platform speelt in op de specifieke kenmerken van de sector zodat inhoud en functionaliteit echte toegevoegde waarde bieden voor mensen op zoek naar werk en bedrijven op zoek naar medewerkers. Aangezien dit bedrijfsoverstijgend is, is een brancheorganisatie als facilitator bij uitstek een geschikte initiatiefnemer voor een mobiliteitsplatform.

Vanuit die hoedanigheid begeleidt het werkzoekenden bij het vinden van een nieuwe baan en ondersteunt het werkgevers in hun zoektocht naar nieuwe kandidaten. Met als doel dat kennis en vakmanschap in de sector te behouden.

Werkenbij-site voor de branche

De oplossing van Talmark en Carerix resulteert online in een soort werkenbij-site, maar dan voor een hele branche. Kandidaten kunnen gericht zoeken in honderden vacatures en via bedrijfspagina’s kennismaken met werkgevers in de branche. Ook kunnen werkzoekenden een geanonimiseerd profiel op het platform plaatsen. Bedrijven op zoek naar talent kunnen in dit profielenbestand op zoek naar passende kandidaten. Het mobiliteitsplatform brengt zo vraag en aanbod bij elkaar.

De software van Carerix zorgt voor een gedegen datastructuur en werkprocessen aan de achterkant van het mobiliteitsplatform. Terwijl de kennis en oplossing van Talmark zorgen voor een optimale website en candidate experience.

Sectorinstituut Transport en Logistiek trapt af

Het Sectorinstituut Transport en Logistiek (STL) reageert snel op de veranderde marktomstandigheden en realiseert samen met Carerix en Talmark een nieuw mobilititeitsplatform. Deze zomer lanceert STL het nieuwe platform om de vakmensen voor de sector te behouden en werkgevers en werknemers te faciliteren.

Aan de slag met jouw sollicitatieproces


Van gedachten wisselen over een mobiliteitsplatform voor jouw branche? Maak een afspraak met een van de experts van Talmark.

Bel Ricardo of Robbert via 030 677 3201.